Hiển thị các bài đăng có nhãn Khổng Tử. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Khổng Tử. Hiển thị tất cả bài đăng

27 tháng 1 2016

Thủ Tướng và Khổng Tử

Thủ Tướng (TT) vào Viện Khổng Tử (KT) xin một quẻ. KT nói như vầy:
Đồng chí Tổng xử đồng chí tử
Đồng chí bất tử, tử đồng chí tử


TT hoang mang hỏi: Ngài có thể nói rõ thêm không ạ?

KT đáp: Ta từ bên Tàu. Ngày xưa ta đã nói: Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung (Vua bảo chết mà không chết là không trung). Quẻ hôm nay là như vậy, "thiên cơ bất khả lậu". Nói xong KT biến mất. 

Nguyễn Tấn Dũng thôi chức Thủ Tướng
TT tự nhủ KT dầu sao cũng là người Tàu chắc gì không thiên vị, thử hỏi một "Vietnamese" xem sao, rồi bảo đồ đệ đem một quyển Kiều tới. 

TT im lặng khấn vái rồi giở ngay, đọc:
"Cũng liều nhắm mắt đưa chân
Thử xem con tạo xoay vần đến đâu"


Vẫn thấy mông lung quá, TT lại khấn và đọc:
"Nàng rằng: "phận gái chữ tòng"
Chàng đi, thiếp cũng một lòng xin đi"


TT về phủ, gọi mười mấy cú điện thoại, và chiều quyết định ký đơn "xin rút".

Nguyên Đại
27/1/16