01 tháng 12 2018

Cụ đồ xem hát bộ

Nguyễn Tấn Dũng và Trần Bắc Hà
Lâu ngày ra thị xã Bình Định xem hát bộ, cụ Đồ phủi chân ngồi dưới đất (cho nó sang) chăm mắt nhìn lên sân khấu. Một lát…cụ bảo thằng bé ngồi chồm hổm bên cạnh: mày kiếm cho tau cây viết và tờ giấy. Thằng nhóc đi một lát, rồi đem lại cho cụ một cây bút lông và tờ giấy dài như tờ sớ. Cụ gật gù, rồi phóng bút viết:

Trống Bắc dâm-gian hà phải xuống
Kèn Nam còn kẹt dũng hết lên


Rồi bảo thằng nhỏ: mày đem lên dán chính giữa bục sân khấu cho tau. Thằng nhóc làm y chang, rồi về ngồi cạnh ông cụ. Nó cựa quậy, đọc đi đọc lại…Một lát không nhịn được, hỏi ông cụ: là sao hở cụ?

Ông cụ cười khà khà, rồi chỉ lên sân khấu, rồi nói: mày thấy thằng đánh trống ngồi ở phía Bắc cầm dùi đánh đùng đùng không, nó có cái trống to đùng, chắc là mua của tụi Tàu. Nó đánh hoài không mệt là vì trống còn tốt. 

Còn thằng thổi kèn ngồi ở phía Nam thì thổi được mấy cái thì cái kèn bị kẹt, không thổi được nữa, lui về phía sau hậu trường, muốn lên mấy lần nhưng cái kèn của nó cứ bị kẹt, cứ thậm thà thậm thụt hoài, mày không thấy sao. 

Tướng nó cũng còn trẻ, dũng cảm lắm, nhưng cái kèn còn kẹt, làm sao lên. Tiên sư nó, đi thổi kèn hát bộ mà không thủ cái xi-cua, bây giờ vô tuồng rồi, làm sao kịp…cũng may nó cũng tử tế, nên hồi nảy giờ không phá đám…

Dạ, à há…

Nhưng chữ “dâm-gian” là sao, hở cụ? Cụ gỏ nhẹ vào đầu thằng nhóc rồi bảo: người Bắc họ đọc chữ “râm-ran” nghe giống như chữ “dâm-gian” nên tau viết rõ luôn, khỏi tuyên đọc nhầm…Còn mày nói rặt giọng Quảng Nam (giống như Mười Khó) đọc chữ “còn kẹt” phải cẩn thận, khà…khà.

Thằng bé ngẫm nghĩ một chút, rồi cục cựa tiếp: nhưng con coi Facebook, nghe nói ông Trần Bắc Hà đã bị bắt và ông nguyên TT Dũng cũng đang run, câu của cụ nghe sao…sao. Ông cụ nói: mày lên lấy tờ giấy xuống đây. Thằng bé làm y chang. Ông cụ bèn sửa lại:

Trống BẮC dâm-gian HÀ phải xuống
Kèn nam còn kẹt, DŨNG hết lên


Rồi, mày lên dán lại y chang chỗ đó cho tau; để tau coi, cuối cùng thằng kèn nó có lên không cho biết.

Một lát nữa cũng không thấy thằng kèn lên, nó cứ lãng vãng chỗ mấy ông thầy chùa ở sau sân khấu. Ông cụ bực mình bỏ về… Thằng bé lại hỏi: Ơ cụ không ở lại xem hết tuồng, sao về sớm dzậy?? 

Ông cụ đứng phắt dậy: Không tao phải về, thằng Kim Trọng nhà tao đang đốt lò gạch, tao không về coi nó cử lảy (con) Kiều, thì cháy nhà mất, hy vọng nhà tao PHÚC dày chưa bị BẠT, không thì TAI nạn khó lường. dẫu sao nhà tau NGÂN lượng cũng còn hai cục đủ lớn, nếu có chuyện gì cũng không đến nỗi, nhưng tao phải về, chứ thằng TRỌNG nó đốt lò lung tung như Chí Phèo, thì làng Vũ Đại của tao lâm nguy!!!

Rồi ông cụ bỏ về, thằng nhỏ ngồi lại một chút, ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm: Á đù….

Nguyên Đại 
1 Tháng Mười Hai 2018