27 tháng 3 2022

Buôn Lậu Niềm Tin

Buôn lậu niềm tin lãi vô vàn
"Cách mạng thành công" chúng giàu gian
Đất mất, nước nát...đảng "gìn giữ"?
Dân đau!...Sấm vọng giữa non ngàn

Nguyên Đại
27/3/22
(Họa lại bài thơ của Nguyễn Thúy Hường)